Sağlık Sektöründe Reklam Hukuku Danışmanlığı

Sağlık Sektöründe Reklam Hukuku Danışmanlığı

Sağlık sektöründe haksız rekabet oluşturmamak ve reklam adı altında yalan beyanlar oluşturmamak adına bu sektörde yapılan reklamlar muhakkak işin ehli olan bir firmadan reklam hukuku danışmanlığı hizmeti almalıdırlar. Aksi takdirde haksız rekabete uğradığını bilmeden sektörde ayakta durmaya çalışır ya da daha da kötüsü hizmet alan firmanın ya da hekimin kendisi haksız rekabete yol açabilir. Reklam hukuku danışmanlığı almayan hekim ya da sağlık kurumları buna ek olarak daha da kötü bir sonuç ile karşı karşıya kalabilir ki bu da hasta mağduriyetidir. Hasta reklam sloganı ile alınan hizmetin aynı olmadığını, mağdur olduğunu belirttiğinde reklam hizmeti alan sağlık kurumu ya da hekim ciddi bir itibar kaybına uğrayacaktır. Bu durum ise yaşanılması ve yaşatılması istenilen bir durum değildir.

Sağlık Sektöründe Reklam Hukuku Danışmanlığı için Dikkat Edilen Yasal Çerçeveler Nelerdir?

Reklam hukuku danışmanlığı 6502 sayılı tüketicinin koruması hakkı kanuna dayalı olarak çerçevelendirilmektedir. Bu kanunun 61. maddesine dayalı olarak reklam olduğu açıkça belirtilen yazı, haber ve yayınların oluşturmuş olduğu etkiye dayalı bir çerçevede inceleme gerçekleştirilmektedir.

Ayrıca reklamın yapılabilmesi için sağlık mensuplarının görev ve tanımlarının bulunduğu yönetmelikteki 28. Madde bağlamında yapılan reklamların verilen hizmeti rencide edip etmediği incelenmektedir.

Bu maddelere ek olarak ticari reklam ve haksız ticari uygulamalar yönetmeliğinin de dikkate alındığı danışmanlık hizmetinde 5. Madde baz almaktadır. Bu madde bağlamında yapılan reklam hukuku danışmanlığı hizmetinde yapılan reklamın kamu sağlığını bozan bir içeriğe sahip olmaması gerekmektedir. Aynı maddenin ikinci noktasında ise hastalar, çocuklar, yaşlılar ve engelliler için istismar içerici ifadelerin yer almaması gerekmektedir. Ayrıca oluşturulan reklamlarda hastaların öncesi ve sonrasına ait görüntü ve ifadeler izin alınmaksızın kullanılamaz. Eğer bu görüntülerin varlığı tespit edilir ise hasta istediği takdirde doktorunu ya da sağlık kurumu dava edebilir ve davayı kazanır.

Vermiş olduğumuz reklam hukuku danışmanlığı aynı zamanda özl hastaneler yönetmeliği 60. Maddeside dikkate alnmaktadır. Bu maddeye göre özel hastaneler mesleki etik kurallarını çiğneyen reklamlar oluşturamazlar. Aynı şekilde diğer hastanelerin hakkında olumsuz ifadeler kullanarak kendilerini oven ve reklam oluşturan bir reklam anlayışan sahip olamazlar. Özel hastanelerin sitelerinde yer alan içerikler muhakkak hastanede çalışan uzman tarafından oluşturulmalıdır ve altında uzmanın adı bulunmalıdır. AKsi takdirde uzmanın vermediği beyan doğru bir beyan olarak kabul edilmez. Bu kabul görmeme durumu reklam hukuku danışmanlığı hizmeti ile hılı bir şekilde sorun olmaktan çıkartılabilir.

Verilen hizmetin yasal çerçevesini oluşturan bir diğer madde ise Sağlık Bakanlığının 2011/59 sayılı genelgesidir. Bu genelgeye göre sağlık kuruluşları reklam ifadelerinde diğer hizmet veren kurumlardan ayırıcı, ticari yön veren ifadeler kullanamazlar. Bu ifadelerin varlığı tespit edildiği takdirde kesilecek olan ceza reklam hizmeti veren firmaya değil hizmeti alan sağlık kurumu ya da hekime kesilmektedir. Bu yüzden markalaşma çalışması içerisine giren hekim ya da sağlık kurumları alacakları hizmetlerle birlikte muhakkak reklam hukuku danışmanlığı hizmetini de talep etmelidirler. Böylece yasal yaptırım riskini de ortadan kaldırmış olacaklardır.

Reklam hukuku danışmanlığı kapsayan bir diğer yasal çerçeve ise ayakta hasta teşhisi ve tedavisi yapan özel sağlık kuruluşlarını hakkında yönetmeliğin 29. Maddesidir. Bu maddeye göre sağlık kurumları diğer sağlık kurumları tarafından reklam yapılamaz. Bu bağlamda bir özel hastane başka bir özel sağlık hizmeti veren doctor ya da diş hekimi için reklam yapamaz. Reklam hukuku danışmanlığı bu madde kapsamında oluşturulan reklamın bilimsel karşılığının olup olmadığını da araştırmak zorundadır. Örneğin ‘iğnesiz ve acısız epilasyon’ ifadesinin gerçek karşılığının verilen hizmette olup olmadığını muhakkak bilmelidir. Aksi takdirde bilimsel ve teknik karşılığı olmayan yalan beyan ifade edilmiş olur. Bu da hasta ya da hizmet alan kişinin hizmet aldığı kuruma karşı dava açma hakkını doğurmaktadır. Bu dava sonucunda hem maddi hem de manevi zarara uğrayan hekimler davanın sonucuna göre kimi zaman mesleki men cezalarına kadar varan yaptırımlara maruz kalmaktadırlar.

Yukarıda bahsetmiş olduğumuz tüm bu durumlar markalaşma yolunda hizmet alan hekim ve sağlık kurumlarının yanlış hizmet almaları sonucunda ortaya çıkacak hukuksal planları göz önünde bulundurmaktadır.

Sağlık Ajansı
Sağlık İletişim Ajansı